Phansi in islam ,Angreez ka Qanon ,Phansi ki Saza islami Taleemat k mutabik nai ha ....Hadees me Ha Qatal ka Sar Talwar se Tan se Juda kr dia jay ga


Phansi ki Saza islami Taleemat k mutabik nai ha ....Hadees me Ha Qatal ka Sar Talwar se Tan se Juda kr dia jay ga ,Phansi in islam ,Angreez ka Qanon ,Phansi ki Saza islami Taleemat k mutabik nai ha ....Hadees me Ha Qatal ka Sar Talwar se Tan se Juda kr dia jay ga Phansi in islam ,Angreez ka Qanon ,Phansi ki Saza islami Taleemat k mutabik nai ha ....Hadees me Ha Qatal ka Sar Talwar se Tan se Juda kr dia jay ga Phansi in islam ,Angreez ka Qanon ,Phansi ki Saza islami Taleemat k mutabik nai ha ....Hadees me Ha Qatal ka Sar Talwar se Tan se Juda kr dia jay ga Phansi in islam ,Angreez ka Qanon ,Phansi ki Saza islami Taleemat k mutabik nai ha ....Hadees me Ha Qatal ka Sar Talwar se Tan se Juda kr dia jay ga Phansi in islam ,Angreez ka Qanon ,Phansi ki Saza islami Taleemat k mutabik nai ha ....Hadees me Ha Qatal ka Sar Talwar se Tan se Juda kr dia jay ga Phansi in islam ,Angreez ka Qanon ,Phansi ki Saza islami Taleemat k mutabik nai ha ....Hadees me Ha Qatal ka Sar Talwar se Tan se Juda kr dia jay ga