Jumhuriyat se B Deen ko Nuqsan hu raha ha Her Nizam e Hakoomat me Dunyavi Nizam chal jata ha per Deen ko Nuqsan hota ha Sharha Aqaid Nasafiya

Jamhuriyat aur Khilafat ,Jumhuriyat me Deen ki kia halat ha khud mulahiza farmay