Tayammum ke Complete Masail,by Mufti Muhammad Akmal Madani Sahib, my 'Shaikh e kaamil.