Badar k Qaidiyo ko kaha 10 ,10 Bacho ko likhna Parhna Sikha do per Phir kia huwa parhiye ..quran ki ayat